Wat is narcisme?

De narcistische stoornis volgens de DSM-5

Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis en valt onder de cluster B-persoonlijkheidsstoornissen

De DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is een classificatiesysteem waarbij psychische stoornissen worden geclassificeerd volgens nieuw en relevant wetenschappelijk onderzoek. De DSM-5 is geen diagnosehandboek. Een diagnose gebeurt altijd uitgebreid en nauwkeurig door een gespecialiseerde arts (psychiater) en volgens geldende richtlijnen.

In de nieuwe DSM-5 worden de kenmerken van een

NPS niet meer apart beschreven, maar worden die tot het antisociale

en psychopathische type gerekend. Anno 2022 is de

inhoud van het DSM-5-handboek drastisch veranderd en het

aantal persoonlijkheidsstoornissen gewijzigd. De belangrijkste

wijziging betreft het wegvallen van het onderscheid tussen

jeugd- en kinderstoornissen en stoornissen bij volwassenen.

Concreet houdt de vernieuwing ook een wijziging in de definitie

van een persoonlijkheidsstoornis in. De DSM-5 hanteert

de volgende definitie: Een persoonlijkheidsstoornis vertegenwoordigt

het onvermogen om een eigen identiteit te

ontwikkelen tot interpersoonlijk functioneren dat past

binnen het kader van de culturele normen en verwachtingen

van het individu.

Het is een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen

dat duidelijk afwijkt van wat binnen de cultuur van

de betrokkene wordt verwacht.

Dit patroon komt op twee (of meer) van de volgende terreinen

tot uiting:

 1. Cognities (manieren van waarnemen en interpreteren

van zichzelf, anderen en gebeurtenissen).

 1. Affectiviteit (de variëteit, intensiteit, labiliteit en adequaatheid

van de emotionele reacties).

 1. Interpersoonlijk functioneren. (Zie hieronder)
 2. Impulsheersing.

Het begrip ‘identiteit’ staat voor ‘zelfsturing’. Identiteit wordt

gedefinieerd als de mate waarin men zichzelf als uniek, duidelijk

begrensd tegenover anderen ervaart, met een stabiel

gevoel van eigenwaarde, een gepast zelfbeeld en het vermogen

om emoties te ervaren en te reguleren. ‘Zelfsturing’ staat

voor de mate waarin samenhangende en betekenisvolle doelen

op korte en lange termijn kunnen worden nagestreefd via

constructieve en persoonlijke maatstaven. Het begrip ‘interpersoonlijk’

staat voor ‘empathie’ en ‘intimiteit’. ‘Empathie’

wordt omschreven als de mate waarin begrip en waardering

voor andermans ervaringen en drijfveren kunnen worden opgebracht

en er inzicht is in het effect van het eigen gedrag

op anderen.

Intimiteit staat voor de mate waarin een diepe, duurzame,

wederkerige en respectvolle verbondenheid met anderen

mogelijk is. Concreet betekent dit dat de diagnose voor een

persoonlijkheidsstoornis wordt gesteld als er sprake is van

extreme of ernstige pathologische kenmerken. Persoonlijkheidspsychopathologie

vertegenwoordigt de fundamentele

stoornissen in het denken over zichzelf (de eigen identiteit)

en de vaardigheden met betrekking tot interpersoonlijk functioneren

(intermenselijke effectiviteit).

De voordelen van CGT

Je leert nieuwe vaardigheden en handelingen.

Je krijgt inzichten in je manier van denken en voelen.

Je leert je gedachten om te buigen naar bruikbare gedachten die ondersteunend werken.

Je verruimt je perceptie en leert op een andere manier denken.

Mijn aanpak

De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel mensen begeleid met uiteenlopende psychische en emotionele problemen (individuele begeleiding, relatietherapie, psychotherapie en gedragstherapie). Voor diverse vakbladen mocht ik columns schrijven en lezersvragen beantwoorden. Als therapeut onderscheid mezelf en sta ik gekend om mijn to the point, no nonsese en directe aanpak, waardoor een confrontatie niet altijd leuk is, maar wel noodzakelijk als je veranderingen in je leven wil doorvoeren.

Graag hou ik vast aan mijn waarde van eerlijkheid en zal ik je nooit vertellen wat je wil horen. Immers heb je niets aan een verbloemde waarheid.

fabio-vinago-therapeut

Mijn nieuw boek over narcisme

boek-narcisme-fabio-vinago

Uit de klauwen van een narcist

 • Binding : Paperback
 • Distributievorm : Boek (print, druk)
 • Formaat : 140mm x 210mm
 • Aantal pagina’s : 170
 • Auteur: Fabio Vinago
 • Uitgeverij : Fabio Vinago
 • ISBN : 9789464597615

Bestel dit boek

Bewandel en creëer het pad waar jij gelukkig van wordt.

Pin It on Pinterest