1. Home
  2.  » Privacybeleid

Privacybeleid

Door het gebruik van de diensten van Fabio Vinago gaat de gebruiker akkoord met de nieuwe privacywetgeving GDPR/AVG. Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing door het beschermen van persoonlijke data van de Europese burger. In Nederland en België wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd). De AVG privacy wet vervangt de bescherming van alle persoonsgegevens. Dit betekent alle diensten van Fabio Vinago naar haar gebruikers toe.

Procedure voor dataverzameling en opslag van persoonlijke gegevens
De bedoeling van de GDPR of AVG is dat bedrijven moeten aantonen dat zij zich behouden aan de nieuwe privacy reglementering. Gegevens die de gebruikers van Fabio Vinago verstrekt via onze website: via webformulieren, contactformulieren, e-mailadressen worden gebruikt met het doel waarvoor u deze informatie heeft verstrekt. Fabio Vinago kan deze gegevens gebruiken om te communiceren naar gebruiker toe, nieuwsbrieven en de grafische diensten die worden aangeboden. Indien u dit niet wenst kan u ons hiervan op de hoogte brengen per e-mail (contact@fabiovinago.be). De dataverzameling gebeurt op basis van alle partijen die betrokken zijn bij het ge-bruik van de diensten van Fabio Vinago. Fabio Vinago zal daarom geen persoonlijke gegevens uitwisselen met derden zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming. Zij het voor de gebruikers van Fabio Vinago of personen die met ons een samenwerkingsverband hebben afgesloten.

Met welk doel en op basis van welke gronslag verwerken wij persoonsgegevens
Voor volgende doeleinden worden de gegevens ver- werkt. Verder worden enkel de gegevens verwerkt die door de gebruiker zelf verstrekt zijn.

  • Het gebruik van onze diensten op onze website www.fabiovinago.be
  • Het versturen van emails zij het via contact@fabiovinago.be of door het invullen van het contact formulier of ander webformulieren waarvoor gebruiker persoonlijke informatie dient mee te delen.
  • Het inschrijven op onze nieuwsbrief (waar gebruiker zichzelf voor kan afmelden), het reageren op blogberichten.
  • Offertes en facturatie die tussen Fabio Vinago en gebruiker zijn afgesloten. Deze gegevens blijven strikt persoonlijk en worden niet gedeeld met derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, overige gegevens die de gebruiker verstrekt tijdens een kennismakingsgesprek, bij het aanvragen van een offerte, adresgegevens, woonplaats (enkel voor gebruikers die een offerte aanvragen), facturatie na het leveren van grafische diensten.

Duur van het bewaren van persoonsgegevens
Fabio Vinago bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Deze zijn bedoeld tot het realiseren van een correcte en vlotte samenwerking. Ze worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor gebruiker deze verstrekt heeft.

Voor inschrijvingen op onze nieuwsbrief en/of op onze blog pagina dien je je handmatig uit te schrijven. Onder iedere ontvangen nieuwsbrief en blogbericht heeft de gebruiker de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Indien dit niet lukt kan u een e-mail richten naar Fabio Vinago (contact@fabiovinago.be). Je dient je te identificeren aan de hand van een identiteitsbewijs waar duidelijk jouw rijksregisternummer of BSN op vermeld staat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op verzoek van de gebruiker kunnen persoonsgegevens opgevraagd, veranderd of verbeterd worden naar juistheid. In dit geval dient de gebruiker een e-mail te richten naar contact@fabiovinago.be. Om zeker te zijn dat de aanvraag door de juiste persoon is verricht, dient de gebruiker zich te identificeren met zijn/haar identiteitskaart waar het rijksregisternummer of het BSN nummer duidelijk op vermeld staat. Fabio Vinago zal gebruiker steeds op de hoogte brengen over het verwerken van zijn/haar perssonsgegevens.

Melden van datalekken
Wanneer een datalek plaatsvindt zal dit door Fabio Vinago worden gecommuniceerd met de betrokken partijen. Mits er voldoende passende technische maatregelen zijn genomen waardoor de persoonsgegevens onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn, voor eenieder die geen recht heeft op kennisname van de gegevens. Op deze manier wordt de privacy voor gebruiker gewaarborgd.

Samenwerking Fabio Vinago
De relatie tussen Fabio Vinago en en gebruiker is vertrouwelijk. Onderlinge samenwerkingsovereenkomsten, bindende offertes tussen Fabio Vinago en gebruiker blijven strikt persoonlijk. Deze samenwerkingsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten worden niet met derden gedeeld.

Diensten van Fabio Vinago
De diensten die aangeboden worden door Fabio Vinago zijn betalend voor gebruiker. Dit heeft betrekking op grafische werkzaamheden en drukwerk. Hiervoor geleden onze algemene verkoopsvoorwaarden die gebruiker op onze website kan raadplegen (www.fabiovinago.be). Deze betalende diensten worden enkel voldaan via een officiële factuur die gebruiker per e-mail zal ontvangen. Online betalingen (waaronder Pay-Pal) worden door Fabio Vinago niet aanvaard. Privé gegevens van gebruiker via facturatie, offertes en boekhoudkundige doeleinden (persoonlijke gegevens), blijven vertrouwelijk.

Strikte privacybeleid
Fabio Vinago is een geregistreerde handelsnaam en ingeschreven bij het ondernemingsloket, en hanteert de nieuwe privacy wet van 25 mei 2018. Tevens is het verboden voor gebruikers om teksten, beelden, portfoliocreaties of andere content te kopiëren, te verveelvoudigen of te misbruiken. Bij het kopiëren van teksten, content, beelden of ander visueel of tekstueel materiaal van Fabio Vinago zullen juridische stappen van kracht zijn die vallen onder het Belgische recht, enkel de rechtbanken van Gent, België zijn bevoegd.

10. Veranderingen van de privacywet
De gebruiker zal altijd relevante en recente informatie terugvinden met betrekking tot de privacywetgeving.

Fabio Vinago
+32 (0) 498 49 96 30
contact@fabiovinago.be
www.fabiovinago.be
BTW: BE0777.308.312

Pin It on Pinterest