Het tweelingzielen handboek en orakelspel

door | jun 10, 2022 | Publicatie boeken, Publicatie kaartendecks

Deel dit bericht

Heb jij al kennisgemaakt met het ‘Tweelingzielen Orakel’, en het bijhorende ‘Tweelingzielen Handboek’? Nee? Dan is het dringend tijd voor een introductie, want deze twee werken bieden jou een unieke kijk in de wereld van de tweelingzielen. Ontdek de wijsheid achter de 49 kaarten die je meenemen op het pad naar onvoorwaardelijke liefde. Ik bied je een exclusieve blik achter de schermen.

Hoe het allemaal begon…

Mijn droom- en belevingswereld hebben me altijd al een bijzondere inkijk gegeven in de spirituele wereld. De ziel heeft me altijd uitermate gefascineerd. Dit bracht me tot in Bali. Initieel kwam deze reis vooral tot stand met de intentie om me spiritueel verder te ontplooien. Als snel werd ik geconfronteerd met de paradoxale levensvisies waarmee wij opgroeien.

Tegenwoordig vinden we alles vanzelfsprekend en gaat er geen dag voorbij waarop negativiteit de bovenhand neemt. Dit moet anders, dacht ik. Dit is niet hoe wij ons menselijk bestaan moeten leven en onze weg moeten bewandelen. Mensen zijn op de wereld om een verschil te maken, dit zowel op materieel als op interpersoonlijk vlak. Alles in het leven is vergankelijk en we worden vaak (tegen onze wil in) gedwongen om de grove borstel door ons leven te halen, opdat we aan een geheel nieuw hoofdstuk zouden kunnen beginnen.

Deze inzichten vormen de basis voor het ‘Tweelingzielen Orakelspel’. De 49 kaarten, verdeeld over de 7 beslissende fasen van het tweelingzielenproces, zijn niet alleen sleutels tot bewustwording. Zij belichamen tevens universele wijsheden en ingevingen uit het onderbewustzijn, opdat je een dieper inzicht zou verwerven in de ziel om zo, op jouw beurt, onvoorwaardelijke liefde te leren kennen.

Een zee van informatie

De zeven beslissende fasen vormen de rode draad door het tweelingzielenproces. Wie de universele inzichten wil gaan bestuderen om ze vervolgens in zijn/haar leven te integreren, dient tot een hoge vorm van bewustzijn te komen binnen deze 7 fasen. Dit vergt niet enkel een nieuwe zienswijze, het vraagt ook moed, doorzettingsvermogen en overgave.

De 49 Tweelingzielen orakelkaarten worden zoals vermeld onderverdeeld in 7 beslissende fasen. Elke fase wordt vergezeld van 7 kaarten die betrekking hebben op die specifieke fase.

Elke kaart wordt uitgebreid voorzien van:

– sleutelwoorden
– een passende affirmatie
– een positief aspect
– een negatief aspect
– een bijhorende edelsteen
– een bijhorende kleur
– een verwijzing naar de psychologische betekenis
– een orakel
– een advies

De bovengenoemde interpretaties van het ‘Tweelingzielen Orakelspel’ schetsen niet alleen een ondubbelzinnig beeld over de tweelingzielenconnectie, ze stelt jou – de gebruiker – in staat om de relatie met jouw tweelingziel beter te begrijpen, te harmoniseren en te accepteren. Het uiteindelijke doel van dit alles is de hereniging met je tweelingziel. ‘Het Tweelingzielen Orakelspel’ en het ‘Tweelingzielen Handboek’ werpen een licht op de 7 beslissende fasen in het tweelingzielenproces. Je leert je andere helft beter te begrijpen waardoor je de connectie tussen jullie beide in een ruimer perspectief kunt plaatsen, zonder angst of vooroordelen.

De 7 beslissende fasen van het tweelingzielenproces

Fase 1 – De tijdelijke ontwaking van de connectie

Deze ontdekkingsfase is de eerste stap naar ontwaking. In deze fase worden beide zielen zich bewust van de kosmische energie die ze delen. Synchroniciteit ligt aan de basis in de eerste fase, wat zich uit in intense gevoelens die de aardse realiteit overstijgen. Het lichaam komt in een tijdelijke ‘roes’ terecht en de aantrekkingskracht neemt de bovenhand.

Fase 2 – Uittesten door aantrekken en afstoten

Door de tijdelijke ontwaking in de eerste fase en de daarbij horende heftige emoties overheerst het ego in fase 2. Het ego is dusdanig geëvolueerd dat het de controle neemt over de gevoelswereld.

Fase 3 – Een periode van crisis

In deze fase ontstaat een crisis doordat bij beide zielen heel wat emoties zijn losgeweekt. De fase waarin angst, wanhoop en eenzaamheid het grootst zijn. De verklaring hierachter is dat het ego verplicht wordt om over te gaan naar een staat van onvoorwaardelijke liefde.

Fase 4 – Vluchtgedrag

Door de intense gevoelens kan er in deze fase sprake zijn van vluchtgedrag. In feite rent hij/zij niet weg van de andere helft, maar wel voor de intense band die zij delen. Kenmerkend voor deze fase is dat de één of de ander losbandig gedrag vertoont.

Fase 5 – Overgave aan het gevoel

Het is onvoorspelbaar om vooraf te weten wanneer iemand zich in deze fase zal bevinden. Alles hangt af van de reeds doorleefde fasen. In deze fase is er geen ruimte voor angst, controle, onzekerheid en eenzaamheid.

Fase 6 – De weg naar ontwaking

In deze fase hebben de twee zielen een bijzonder parcours afgelegd. Hier wordt het harde werk beloond. Beiden kunnen nu een onderscheid maken tussen ‘de ratio’ en ‘het gevoel’. De gevoelens die diep in de harten van de tweelingzielen geworteld liggen, kunnen zich versmelten tot één geheel.

Fase 7 – De weg naar eenheid

Dit is de laatste fase en meteen de fase van complementaire eenheid. Eenwording met je andere helft is met name het gemeenschappelijke doel. Beide zielen zijn helemaal ontwaakt en er is geen sprake meer van angst of wantrouwen. In deze laatste fase primeert enkel nog de onvoorwaardelijke liefde waarbij respect en acceptatie centraal staan.

Het Tweelingzielen Handboek

Daar waar het ‘Tweelingzielen Orakelspel’ zich voornamelijk richt op het gebruik van de 49 kaarten, biedt het ‘Tweelingzielen handboek’ een compleet overzicht over tweelingzielen. In het handboek ga ik uitgebreider in op de 7 fasen, de reis van de ziel, wantrouwen versus vertrouwen, de totstandkoming, de ontmoeting, het tweelingzielenproces, enz. Bovendien wordt in dit uniek boek ook nog een uitgebreidere verklaring beschreven van de 49 kaarten, vergezeld van unieke legmethoden. Het is ongetwijfeld een meerwaarde dat je zowel het kaartendeck, als het boek bezit. Op die manier kan je het tweelingzielenproces op een gedetailleerde manier duiden. Beide exemplaren zijn een ‘must have’ voor iedereen die de geheimen van tweelingzielen wil ontsluieren.

Fabio Vinago
Fabio Vinago

Fabio Vinago is art director, auteur en content creator bij B-zen magazine. Op zijn TikTok account en op zijn YouTube-kanaal deelt hij video’s over liefde en relaties, persoonlijke groei, spiritualiteit en narcisme. 

Deel dit bericht