1. Home
  2.  » Algemene voorwaarden

Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen Fabio Vinago en cliënt. Door de het aanvragen van een sessie, zijnde individuele begeleiding, relatietherapie, psychotherapie of elke andere dienst van Fabio Vinago erkent de klant akkoord te gaan met deze algemene en deze te aanvaarden. Afwijkingen en/of aanvullingen zijn enkel bindend indien deze tussen beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden primeren altijd op de voorwaarden van de klant.

Dienstverlening

Fabio Vinago biedt psycho-, gedrags- en relatietherapie aan. De begeleiding streeft een professionele hulpverlening aan voor clieënten met emotionele of psychische problemen. De dienstverlening van Fabio Vinago bieden middelen en geen resultaten. De cliënt(en) engageren zich om zelf actief en oplossingsgericht aan zichzelf te werken.

Prijzen en annulaties

De prijzen en annulatievoorwaarden van Fabio Vinago staan duidelijk en ondubbelzinning op deze website vermeld. De tarieven die Fabio Vinago hanteert zijn als volgt:

Individuele sessies
  • 40 minuten €60
  • 60 minuten €90
Koppeltherapie (enkel privé in de praktijk)
  • 60 minuten €90
  • 90 minuten €125

Voor individuele sessies en koppeltherapie wordt er altijd een voorschot van €20 voldaan. Voorschotten dienen voor aanvang van de consultaties voldaan te worden via de volgende gegevens:

IBAN: BE84 9733 9616 9959
BIC: ARSPBE22
MEDEDELING: jouw naam

Met het oog om kwalitatieve gesprekken te garanderen hou ik van transparante en open communicatie. Om die reden zijn de wekelijkse plaatsen beperkt. Als je een afspraak hebt gemaakt, dan betekent dit dat ik iemand anders niet te woord kan staan. Om de kwaliteit te waarborgen hanteer ik de volgende voorwaarden.

  • Telefonische en chat consultaties en koppeltherapiesessies die 48u op voorhand geannuleerd worden geven recht op een terugbetaling van het voorschot.
  • Afspraken die niet worden geannuleerd binnen de 48u geven géén recht op een terugbetaling van het voorschot.
  • Bij onbeantwoorde telefonische en chat consultaties wordt het volledig bedrag in rekening gebracht.
  • Start een chat of telefonische consultaties te laat of wens je het gesprek vroegtijdig te beëindigen, dan blijven de tarieven zoals vermeld staat op deze pagina gehandhaafd.
  • Wegens drukte is het niet mogelijk om gesprekken door te schuiven naar een ander moment.

Betalingen

Na het maken van een afspraak worden cliënten verzocht om binnen de drie werkdagen hun betalingsverplichting na te komen. Wanneer dit niet het geval is wordt de afspraak geannuleerd en aan iemand anders gegeven.

Beroepsgeheim en aansprakelijkheid

Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat al onze gesprekken vertrouwelijk zijn. Verder zal ik jouw gegevens niet met derden delen, tenzij je daar expliciet toestemming voor geeft. Dit gebeurt altijd aan de hand van een schriftelijk akkoord. In bepaalde gevallen ben ik genoodzaakt om mijn geheimhoudingsplicht te doorbreken: in noodsituaties waarbij er mensen in gevaar zouden komen. Ben je een gevaar voor jezelf, dan ben ik genoodzaakt om je door te verwijzen naar een gespecialiseerde arts (psychiater).

Pin It on Pinterest